Status Invest

Отваряме граници...

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА „СТАТУС ИНВЕСТ” АД,

С Решение № 123-ИП от 25.02.2015г. на Комисията за финансов надзор е отнет издадения с Решение № 121-ИП/14.02.2006г. лиценз на „Статус Инвест” АД с ЕИК 121705420, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 9, за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Информация за решението е достъпна на Интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

С Решение № 124-ИП от 25.02.2015г. на Комисията за финансов надзор са назначени Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев за квестори на Инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД.

Уведомяваме Ви, че имате възможност да посочите друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят Вашите финансови инструменти, пари и други активи. Необходимо е да посочите банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните Ви средства.

За да посочите друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят Вашите финансови инструменти, пари и други активи е необходимо в срок до 05.03.2015г. да се свържете с нас на адреса на управление на „Статус Инвест” АД: гр. София, 1124, бул. „Цариградско шосе” № 9, ет. 4, тел. 02/ 946 17 40.

Всички клиенти ще получат и лично уведомление за тези Решения на Комисията за финансов надзор и за възможността да посочите друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят Вашите финансови инструменти, пари и други активи.


 

Новини от Статус